Υπηρεσίες προς Ξενοδόχους

Με ανθρωποκεντρική και οικολογική φιλοσοφία,
και με διεθνή εμπειρία εικοσαετίας στο Διαδύκτιο και τον Οικοτουρισμό,
η ομάδα μας συμβουλεύει, βοηθά και ενημερώνει εσάς την/τον Ξενοδόχο!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να αναζητήσουμε μαζί,
σε μια συνάντηση γνωριμίας στο γραφείο μας/online,
πραγματικές λύσεις για τα πραγματικά σας προβλήματα.

Οι τομείς στους οποίους ειδικευόμαστε συμπεριλαμβάνουν:

  • Διαδικτυακό Μάρκετινγκ – Οnline Marketing
  • Οικολογική Πιστοποίηση – Ecolabelling
  • Αειφορικό/Βιώσιμο Τουρισμό – Sustainable Tourism